Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK

Rehberlik birimi yaptığı tüm çalışmalarda, sınavlara hazırlık aşamasında olan öğrencilerimizin var olan potansiyellerinin tamamını kullanmasını sağlayarak kişisel ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır… Boğaziçi’nde rehberlik; öğrencilerimizin okullarındaki başarı durumları , ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun meslek ve branşların seçimi , Öss ile ilgili heyecan ve kaygıların giderilmesi, sınav deneyimine sahip olabilme, öz güvenin kazanılması ve geliştirilmesi, düzenli ve programlı ders çalışma alışkanlığının edinilmesi, dikkat, konsantrasyon, zamanı en uygun şekilde kullanabilme, üniversiteye meslek ve branşlarıyla ilgili bilgilendirme, sınav başarı durumlarına göre tercih edebilecekleri bölüm ve meslekler hakkında kılavuzluk; kötü alışkanlıklardan kurtulabilme, kişisel ve ailevi sorunlara çözüm önerebilme gibi pek çok konuda öğrencilerimize destek ve katkı sunmaktadır.

* Çalışmalarından aldıkları verimi arttırmak ve motivasyonlarını yükseltmek istediklerinde,

* Dikkat ve konsantrasyonlarını arttırmak istediklerinde,

* İlgi, yetenek ve ihtiyaçlarının hangi mesleklere uygun olduğunu öğrenmek istediklerinde,

* Sınavlar konusunda yaşadıkları gerilimi performanslarını artıracak şekilde kullanmak istediklerinde,

* Deneme sınavı sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve sınav stratejisi oluşturma konusunda,

* Meslekler ve Üniversiteler hakkında bilgiye gereksinim duyduklarında,

* Tercih oluşturma ve tercih formlarını düzenleme aşamasında,

* Duygu ve düşüncelerini paylaşmaya, dinlenilmeye ve anlaşılmaya ihtiyaç duyduklarında; randevu alarak rehber öğretmelerimizle görüşme yaparlar.

Görüşmelere Rehberlik servisinde;

* Bireysel görüşmeler, bireysel gelişim izleme çalışmaları, grup çalışmaları, seminer çalışmaları biçiminde yapılır .

SINAV KAYGISI

Kaygı, çoğu zaman nedeni belli olmayan korkudur. Olmayan, olduğu varsayılan bir değerin, kişiliğin kaybedilme korkusudur.
Korku ile kaygı genellikle birbirinin yerine kullanılır. Ama ikisi aynı şey değildir. Korku, bir tehdit anında bedensel tepkilerin yanısıra hissedilen duygusal tepkidir. Tehditle orantılı olarak azalıp çoğalır. Kaygı ise , bununla orantılı değildir. Tehditten bağımsız olarak da devam edebilir.

Sınav kaygısı toplumumuzun (öğrenciler, aile çevresi) büyük bir bölümünü ilgilendirmektedir.Yine etkilenen kesim her yıl artarak devam etmektedir. Sınav kaygısının öğrenmeyle ya da fazla ders çalışmakla ilgisi yoktur. Fazla ders çalışmanın, bilgi yüklemenin kaygı ve stres yarattığı düşüncesi bir hayli yaygındır. Fazla ders çalışıp yorulan bir öğrenci kısa bir rahatlama ve egzersizden sonra dinlenebilir. Kaygıyı yaratan sınavdan başarısız olunacağı ve bu başarısızlığın bazı değerlerin sonu olacağı korkusudur.

Sınav kaygısını yenmek için şu noktalara dikkat etmek gerekir.

 1. · Dinlenme anında , bedensel rahatlamamızı sağlayan fiziksel egzersizler yapmak çok yararlı olacaktır. (Derin nefes alıp verme , spor yapma vb.)
 2. · Eğitimciler ve anne-babalar, öğrenciyi güdülemek için kaygı düzeyini yükseltebilirler. Buna dikkat etmek gerekmektedir.
 3. · Başarının amacı, mutlu ve güvenli bir insan olmaktır. Bu da çeşitli yollarla olur. Mutlu ve güvenli yaşam da yalnızca sınav sonucuna bağlanamaz. Bundan başka bir çok yaşama seçeneği bulunduğunu unutmamalıyız.
 4. · Sınavı bir kişilik sorunu haline getirmemek gerekir. Sınavda yalnızca kişiliğiniz değil, sizin belirli bir yanınız ölçülmektedir. Sınavı kaybetseniz de siz yine insan olarak değerlisiniz.
 5. · Kısacası sınavı bir ölüm – kalım sorunu yapmadan düşünürseniz daha başarılı olursunuz.

Başarı ve mutluluk dileklerimizle…

ANNE BABAYA ÖNERİLER:

Sayın Veli,

12-21 yaşlarına dek uzanan çağ “gençlik” ya da “delikanlılık” adını verdiğimiz, yaşamımızda önemli yer tutan bir dönemdir.

Gençlik çağı, hızlı bir büyüme ve olgunlaşma çağıdır. İsteklerin en çelişkili olduğu, duyguların hızlı iniş-çıkışlar gösterdiği fırtınalı bir dönemdir. Gençlik çağı, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir, kaygılar, öfkeler, çatışmalar dönemidir. Bu dönemde genç bencildir, kararsız ve çelişkilidir Bu çağın başarı ile geçirilmesi gencin kişisel, ailesel ve toplumsal olarak sağlıklı bir ortamda bulunmasına bağlıdır.

Siz anne-babalar gençlere gereken sevgi, ilgi ve anlayışı gösterirseniz daha mutlu, daha başarılı ve daha uyumlu gençlere ulaşabiliriz. Aşağıdaki öneriler size bu konuda yardımcı olabilmek
için hazırlanmıştır.

“Genç, kendisine bir yetişkin gibi davranıldığını ne kadar erken hissederse, kendisi de bir yetişkin gibi davranmayı o derece erken başarabilecektir.

Öneriler:

 • Çocuğunuzu yüreklendirin, onu dinleyin.
 • Sorunlarını ciddiye alın.
 • Çocuğunuzun övgüye layık yönlerini bulmaya çalışın. Elinize fırsat geçtikçe onaylayın ve övün. Bu eleştiriden daha yapıcıdır.
 • “Sana söylemiştim” demekten kesinlikle kaçının.
 • İlgi alanlarını ve hoşlandığı şeyleri destekleyin.
 • Çocuğunuzun hayatına ve gelecekle ilgili planlarına ilgi gösterin, ama onu sizin fikirlerinizi kabul etmeye zorlamayın.
 • Anne-babalar çocuklarına güvenmek zorundadırlar. Aksi ispatlanana kadar onlara güvenin ve hata yapmalarına izin verin. Doğruyu hata yaparak bulacaklardır.
 • Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin.
 • Anne-baba birleşmiş bir güç olun ve tutarlı davranın.
 • Çocuklara saygılı bir dille hitap edin. Unutmayın çocuğunuza örnek oluyorsunuz. Saygısız konuşmalarına, anne-babayı aşağılamasına ve küçümsemesine de izin vermeyin.
 • Anne-baba arasında çocukla ilgili gizlilik olmamalı. Tüm sorunları ve sevinçleri anne-baba birlikte paylaşın.
 • Onlara yetişkin gibi davranın.
 • Çocukların yaptıkları yanlış davranışlar yalnız olduğunuz bir zaman kendilerine uygun bir dille anlatılmalıdır.
 • Arkadaşlarını eve davet etmesini destekleyin. Onları tanıyın, onlarla tanışın.
 • Çocuklarımız başlarına ne gelirse gelsin bizim desteğimizin ve koşulsuz sevgimizin hizmetlerinde olduğundan emin olmalıdırlar.
 • Gençler bir yandan isyankar, otoriteye karşı tutumlarını sürdürürken öte yandan anne-babanın destek, ilgi ve sevgisine ihtiyaç duyarlar.

Stratejik Plan 2015-2019

İletişim Bilgileri

Adres
Köseköy İstasyon Mah. Menderes Bulvarı No:13 Kartepe KOCAELİ 41100 Türkiye
Telefon 0262 373 59 15 - 16 / Fax: 0262 373 59 18 Mobil 0506 204 27 99

Ulaşım Haritası