Hemşirelik

Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mesleki eğitim alarak, sahada hekimle koordineli, birlikte hasta ve yaralılara sağlık hizmeti veren kişilere denir. Ayrıca üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olanlara da yüksek hemşire denir. Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir.

Mesleki Eğitimin Verildiği Yerler

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmi ve Özel Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümleri’nde verilmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Yardımcı Hemşirelik olarak bölümü olarak devam edecektir.

 Giriş Şartları

İlk öğretim mezunu (bu yıl 8. sınıfı okuyup, mezun durumunda olmak) TEOG sınavına girmiş, ruhsal ve bedensel bir engeli bulunmamak.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünde 4.yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Anadolu Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Hemşire olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün iyi yetişmiş mezunları sahada kendilerine rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

Görev Yerlerinde Yaptıkları İşler

Hastayı kabul etmek ve muayeneye hazırlamak, hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate almak ve uygulama yapmak, Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapmak,

Hasta için öngörülen tedaviyi uygulamak, takip etmek ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin etmek, enjeksiyon yapmak, serum takmak, ameliyat yaralarını temizlemek, bandajlamak, tansiyon ve vücut ısısını ölçmek,

Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlamak, ameliyat ekibine yardımcı olmak,

Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutmak.

Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi işleri yerine getirmektir.

Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları

Sağlık bilimleri alanında yer alan (hemşirelik, ebelik, acil yardım ve afet yönetimi, sağlık kurumları yöneticiliği ve sağlık yönetimi 4 yıllık lisans programları ile ilgili) meslekleri tercih etmek isteyen bir öğrencinin, YGS ve LYS’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlarla yerleştirilmektedir. Hemşirelik programında eğitim süresi 4 (4+1 hazırlık) yıldır. Eğitim önlisans (diyaliz, elektronörofizyoloji, fizyoterapi, hidroterapi, iş ve uğraşı terapisi, laboratuar, laboratuar ve veteriner sağlığı, pataloji laboratuarı, sağlık kurumları işletmeciliği, tıbbi laboratuar, yaşlı hizmetleri bakımı ve tıbbi mümessillik ve pazarlama) ve lisans olmak üzere iki aşamada yapılır. Önlisansı başarıyla bitirenler lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarına devam edebilirler.

Sağlık Lisesi Hemşirelik Bölümü eğitiminden sonra üniversite sınavına girmeden, sınavsız dikey geçiş yapılabilecek iki yıllık meslek yüksek okullarının bazıları şunlardır;

 • Diyaliz
 • Elektronörofizyoloji
 • Engelli bakım ve rehabilitasyon
 • Evde hasta bakımı
 • Fizyoterapi
 • İlk  ve acil yardım
 • İş ve uğraşı terapisi
 • Laborant ve veteriner sağlık
 • Laboratuar teknolojisi*Patoloji laboratuar teknikleri
 • Perfüzyon teknikleri
 • Sağlık kurumları işletmeciliği
 • Tıbbi laboratuar teknikleri
 • Tıbbi tanıtım ve pazarlama
 • Yaşlı bakım

Stratejik Plan 2015-2019

İletişim Bilgileri

Adres
Köseköy İstasyon Mah. Menderes Bulvarı No:13 Kartepe KOCAELİ 41100 Türkiye
Telefon 0262 373 59 15 - 16 / Fax: 0262 373 59 18 Mobil 0506 204 27 99

Ulaşım Haritası